TIL JOBSØGENDE & MEDARBEJDERE

Bliv IOP'er

- tag fremtidens
erhvervsuddannelse i dag

Som industrioperatør bliver du en mere fleksibel medarbejder. Du får
en bred forståelse for industriproduktion, og dine skole- og
praktikforløb på uddannelsen gør, at du kan bidrage med ny viden og
inspiration til virksomheden. Du vil også i højere grad kunne udføre
mange forskellige opgaver.

Uddannelsen til industrioperatør

I løbet af uddannelsen undervises du fx i produktudvikling, produktion og service, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Du skal have fag som arbejdsorganisering og engelsk. Undervisningen handler også om, hvordan man sikrer en effektiv produktion. Her lærer du fx om:

 • samarbejde der øger produktivitet
 • redskaber og systemer til planlægning
 • kvalitetsstyring
 • teamwork
 • forbedret udnyttelse af produktion og processer (lean)
 • orden, sikkerhed, rengøring og sortering (5S)

Undervisningen foregår bl.a. i projekter og grupper.

Er du fyldt 25 år?

Hvis du er over 25 år, er det muligt at komme i voksenlære som industrioperatør. En typisk voksenlærling er en ufaglært person over 25 år, der gennemfører en erhvervsuddannelse med skiftevis skole- og praktikperioder. Kontakt din 3F-afdeling eller jobcenteret. De kan fortælle dig, hvordan du kommer i gang.

 

Fordele som voksenlærling

 • faglig identitet
 • garanti for mindsteløn under uddannelsen
 • job og en faglært uddannelse på samme tid
 • gode muligheder for job i fremtiden
 • godt netværk på arbejdspladsen
 • kortere uddannelse hvis du har erfaring
 • du får papir på det, du kan
Fakta

 • Jobmuligheder: 99 procent af alle industrioperatører er i job
 • Varighed: To år, men typisk kortere, hvis du har erfaring
 • Forløbet: Uddannelsen veksler mellem skole og praktik
 • Undervisningsform: Der undervises i hold
 • Eksamen: Ja, både dig alene og sammen med dit hold
 • Adgangskrav: Ja

MØD TO INDUSTRIOPERATØRER

Se de to film med Kim og Casper og hør, hvorfor de blev industrioperatører, og hvad de har fået ud af det.

MØD KIM DANIELL BJERREGÅRD, 46 år, industrioperatør
“Det at tage uddannelsen til industrioperatør har givet mig en faglig stolthed. En stolthed over at tage en uddannelse, selv om man ikke er ung mere. Som industrioperatør får man en større indsigt i, hvad det er man går og arbejder med."

MØD CASPER NYKJÆR PAKULA, 30 år, industrioperatør
“Jeg synes fagene på skolen gik utrolig godt. Lærerne er gode til at hjælpe, hvis man f.eks. har problemer med engelsk eller matematik. Så sætter de gerne et par ekstra timer af eller læreren kommer ned en ekstra gang og hjælper dig.”

For at uddanne sig til industrioperatør behøver man ikke være specielt
skolestærk. Der findes masser af redskaber og hjælp på skolen.

Tidligere var der en del manuelt arbejde, hvor man kunne komme ind fra
gaden og arbejde her. Det kan man ikke mere.

Fordelen ved at være faglært er, at jeg har en større indsigt i, hvad
det er jeg går og arbejder med hver dag.

Kim Daniell Bjerregaard, 46 år
Industrioperatør, Arla Foods

99%

af alle industrioperatører
er i job

Fremtiden ser lys ud for de faglærte

Mange virksomheder bruger faglærte medarbejdere, og om bare otte år kommer dansk industri til at mangle mindst 24.000 faglærte. Der er brug for fagfolk, der kan arbejde med avancerede, elektroniske maskiner. Og efterspørgslen vil kun blive større i løbet af de næste år. Så hvis du uddanner dig, øger du dine muligheder for et fast job nu og i fremtiden.

Bliv faglært industrioperatør på rekordtid!

Uddannelsen kan forkortes, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante AMU-kurser. Se om dine erfaringer kan få dig hurtigere gennem uddannelsen på http://www.faglært.dk.

Som industrioperatør vil dine arbejdsopgaver fx være at:

 • betjene og overvåge computerstyrede produktionsanlæg
 • sikre at produktionen kører optimalt
 • planlægge produktionsopgaver i samarbejde med kolleger
 • sikre den rette kvalitet i produktionen
 • fejlfinde og udføre mindre reparationer
 • overvåge energiforbrug og miljøbelastning

25år

Har du erfaring?

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over de 25 år er det muligt, at komme i voksenlære som industrioperatør. En typisk voksenlærling er en ufaglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Kontakt din 3F-afdeling eller dit lokale jobcenter. De kan fortælle dig, hvordan du kommer i gang.

Fordele som voksenlærling

 • faglig identitet
 • garanti for mindsteløn under uddannelsen
 • job og en faglært uddannelse på samme tid
 • gode muligheder for job i fremtiden
 • godt netværk på arbejdspladsen
 • kortere uddannelse hvis du har erfaring
 • du får papir på det, du kan

TIL VIRKSOMHEDER

Industrioperatør

Industri- operatør

– få fremtidens
industrimedarbejder i dag

Fleksibilitet, kvalitetsstyring og produktivitet i en uddannelse

Fleksibilitet, kvalitetsstyring og produktivitet i en uddannelse

Kort om industrioperatøruddannelsen ”IOP”

Industrioperatører bidrager til øget produktivitet via teknisk kompetence, bedre samarbejdsevner og større forståelse for produktion. Værdien af en industrioperatør mærkes allerede i løbet af uddannelsen:

 

Hvem beskæftiger industrioperatører?

Uddannelsen er målrettet ufaglærte og erfarne medarbejdere i industrien. Derfor er den relevant for virksomheder som Arla Foods, Vola, Coloplast, Ib Andresen Industri, Haldor Topsøe og mange flere, som alle har industrioperatører i deres produktion. Uddannelsen retter sig mod fødevare-, proces-, plast-, træ-, emballage-, genvindings- og jern- og metalindustrien samt serviceområdet og forsyningssektoren.

Der bliver brug for flere faglærte

Om bare otte år forventes det, at industrien vil mangle mindst 24.000 tekniske faglærte, bl.a. industrioperatører. Robotter og højteknologiske produktionsanlæg øger behovet for specialisering i flere og flere job. Der bliver brug for faglærte, der kan arbejde med avancerede, elektroniske maskiner, og som virksomhed gælder det om at sikre, at de rigtige kompetencer er til rådighed.

 

Faglært på rekordtid - er medarbejderen fyldt 25 år?

Uddannelsen kan forkortes, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante AMU-kurser. Se om dine erfaringer kan få dig hurtigere gennem uddannelsen på faglært.dk.

Voksenlærlinge har penge med på arbejde

En voksenlærling er typisk en ufaglært person over 25 år, der gennemfører en erhvervsuddannelse med skiftevis skole og praktikperioder. Vælger virksomheden at tegne en uddannelsesaftale med en lærling, er der flere muligheder for tilskud:


Gevinster for virksomheden

Med en faglært industrioperatør får virksomheden en medarbejder, der:

 • arbejder mere selvstændigt
 • bidrager med ny viden og inspiration
 • identificerer produktionsforbedringer
 • arbejder systematisk med fejlfinding
 • gennemfører tavlemøder
 • roterer og indgår i flere af virksomhedens processer

Uddannelsens opbygning

Vejen til faglært arbejdskraft er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.
Grundforløbets varighed er afhængig af erfaring og niveau. Hovedforløbet veksler
mellem skole og praktik på arbejdspladsen.

Education head overview

Uddannelsens fag

*Bemærk at rækkefølgen af uddannelsens fag kan variere fra skole til skole

Education overview Education overview mobile

Skolehjem

Hør, hvad Lisbeth på 36 år synes om at bo på skolehjem

Hvis du har mere end fem kvarters transport til skolen, har du mulighed for at bo på skolehjem. Du skal kun bo på skolen under dine skoleophold. Størstedelen af din uddannelse vil typisk foregå i virksomheden.

Hvem kan søge?

Hvis du ønsker at bo tættere på din erhvervsskole, har du mulighed for at søge om plads på et skolehjem. Der gælder dog en række krav for, om du kan komme i betragtning til en plads med statstilskud:

 • Du skal modtage undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser
 • Du skal have mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet

Læs mere om skolehjem på: http://www.ug.dk

 

Hent materialer

Materials 1 Materials 2
Download Download
Materials 1
Download Materials 2
Download